Om du behöver en brottmålsadvokat i Göteborg

Om någon står anklagad för ett brott och riskerar straff har hen rätt till juridisk hjälp på bekostnad av staten. Anlita en erfaren brottmålsadvokat i Göteborg.

En brottmålsadvokat i Göteborg arbetar inte bara med juridisk hjälp till personer som står anklagade för brott och som riskerar straff, utan det finns andra områden där en brottmålsadvokat behövs. Det kan till exempel handla om att en person som blivit utsatt för brott, det vill säga ett brottsoffer, som behöver juridiskt stöd och då kallas man målsägandebiträde.

Som brottsoffer kan man också få hjälp med att driva skadeståndskrav för det man varit utsatt för. Målsägandebiträdet eller åklagaren kan hjälpa till att räkna ut skadeståndsersättningar.

Vilka krav måste vara uppfyllda för att ha rätt till en brottmålsadvokat i Göteborg?

Ett brottmål är ett mål i domstol där man ska ta reda på om en misstänkt person gjort sig skyldig till en kriminell handling. Om man i domstolen kommer fram till att den misstänkte är skyldig utdöms ett straff som är böter eller fängelse. En misstänkt person har blivit utredd av polisen och kallas för den tilltalade.

Som tidigare nämnts kan en person anklagad för ett brott ha rätt till juridisk hjälp på bekostnad av staten. Men det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda. Den tilltalade måste riskera fängelse i minst sex månader eller längre. Om så är fallet kan hen ansöka om att få en brottmålsadvokat i Göteborg. En offentlig försvarare (brottmålsadvokat) försvarar den tilltalade i domstol.