Ventilation i fastigheter i Stockholm

Den som någon gång har råkat glömma att sätta på köksfläkten vid matlagning kan snabbt förstå hur viktig rätt ventilation är i en fastighet i Stockholm.

När det kommer till ventilation i fastigheter i Stockholm, så finns det två olika lägen. Det finns tillfällen när man mycket snabbt märker att ventilationen inte fungerar som den ska. Det kan vara när man ska laga mat och har glömt att sätta på fläkten. Eller om fläkten är i stort behov av en rengöring.

Men det finns även en annan lite mer smygande och problematisk känsla som man kan få om man inte har god ventilation. Det handlar om när man en dag plötsligt upptäcker att det finns mögel lite här och där, eller någon annan fuktskada. Och man kanske till och med har hunnit uppsöka läkare för att man mår dåligt. Det kan rentav vara ganska allvarliga symptom som har uppstått.

Rätt ventilation i Stockholm

I stort sett kan man säga att all ventilation är bättre än ingen ventilation. Men för att man ska få ett friskt och hållbart hus, och vistelse i det, så behöver man ha en korrekt dimensionerad och placerad ventilation. Och där kan det skilja sig mycket stort åt, beroende på fastighetens storlek och verksamhet.

I en villa eller fritidshus kan det räcka med att ha ett hål i fasaden, med en ventil i. Men om man har en mycket stor fastighet så krävs det plötsligt ventilationstrummor och fläktar, för att få det rätta utbytet av luften i Stockholm.