Laddstolpe blev lösningen i Stockholm

Det blir vanligare med elbilar och det ser ut som de är här för att bli det nya normala. En investering i laddstolpe är investering för framtiden i Stockholm.

Det hade varit möte i bostadsrättsföreningen där de hade haft en ganska liten agenda. Men en av punkterna var tung och krävde en hel del diskussioner. Huset var fint och det mesta relativt nyrenoverat. De hade alltid varit noga med att hålla allt i bra skick vilket hade visat sig vara en bra strategi.

Nu hade de en bra buffert och tyckte att det var dags för en ny investering. Det var det mötet mest hade handlat om. De skulle kolla upp några förslag. Bland annat handlade det om laddstolpar då många i huset hade investerat i hybrider eller elbilar och ville ha möjligheten att ladda.

Förslaget om laddstolpe utforskades

Kent, som satt i styrelsen, fick i uppgift att kolla upp möjligheterna. När det var dags för ett extrainsatt möte skulle förslagen gås igenom och eventuellt skulle ett beslut tas. Allt lades fram sakligt men till sist var det en laddstolpe eller fler laddstolpar som vann dagens omröstning i bostadsrättsföreningen.

Offerten som de fått från företaget visade att de faktiskt skulle ha råd med fler än en laddstolpe i Stockholm. De väntade en vecka ifall något skulle förändras, sedan beställde de installationen. För att det skulle vara rättvist då alla inte hade elbil, hade de bestämt att de som skulle använda stolparna för tillfället skulle betala en månatlig summa. Pengarna skulle gå direkt tillbaka till huset.

Underhållsplaner för framtiden

Om du äger eller ansvarar för ett fastighetsbestånd, behöver du ha genomtänkta underhållsplaner. Du kan anlita en specialist för att upprätta en sådan plan.

Alla typer av fastigheter behöver underhållas. Med en väl genomtänkt underhållsplan för varje enskild fastighet undviker du obehagliga framtida överraskningar. Du kan inte sitta still och vänta på att få reparera en vattenskada när den har inträffat. Sådant leder till höga kostnader och olägenheter för boende.

Genom att upprätta och genomföra underhållsplaner kommer standarden på en fastighet att bibehållas, eller till och med höjas. Fastighetens värde kan öka och lägenheterna i fastigheten blir attraktiva. Att ha en underhållsplan vid hyresförhandlingar kan vara ett bra stöd för den som förvaltar en hyresfastighet.

Ta hjälp med underhållsplaner

Även om du har stor erfarenhet av fastigheter, behöver du inte vara expert på att upprätta underhållsplaner med lång framförhållning. Det finns hjälp att få och det finns företag som sysslar med underhållsplaner för fastigheter som en självständig profession. Ett sådant företag ser till att du får en plan med olika åtgärder som kan omfatta 30 till 50 år. De börjar med att gå igenom hela fastigheten och gör en prioritetslista. Vad måste göras den närmaste tiden och vad kan vänta?

Det kan finnas många åtgärder som kan identifieras vid en besiktning. Dränering kring fastigheten kan behöva förbättras. Tak och fasader behöver ses över regelbundet. Rörledningar i äldre fastigheter behöver inspekteras noggrant för att undvika vattenläckage. Fönsterbyte kan bli aktuellt efter en tid. Vissa förbättringsåtgärder måste samordnas så att genomförandet blir synkroniserat och kostnadseffektivt. Då krävs en väl utarbetad underhållsplan.